Wednesday, February 22, 2012

bersoal jawab

"daripada Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w (jgn lpa slwt tw ^_6 ) bersabda yang bermaksud: 'sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: 

ALLAH: wahai manusia,aku sakit tapi kamu tidak menjenguk-ku! 

MANUSIA: bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau tuhan semesta alam?

ALLAH: tahukah kamu bahawa hambaku,polan bin si polan sakit tetapi kamu tidak menjenguknya.Padahal seandainya kamu menjenguknya,nescaya kamu mendapati aku di sisinya.Wahai manusia aku minta makan  kepadamu tetapi kamu tidak memberi makan kepada ku! 

MANUSIA:bagaimana aku memberi makan kepadamu sedangkan engkau tuhan semesta alam? 

ALLAH: tidakkah kamu tahu bahawa hambaku,Polan bin Polan meminta makanan daripadamu tetapi kamu tidak memberi makan kepadanya.Tahukah kamu sekiranya kamu memberi makan kepadanya nescaya kamu mendapat pahala di sisiku.Wahai manusia,aku meminta minum daripadamu tapi kamu tidak membeiku minum! 

MANUSIA: bagaimana aku memberi minum kepadamu sedangkan engkau tuhan semesta alam? 

ALLAH:tahukah kamu bahwa hambaku Polan bin Polan meminta minum daripadamu tetapi kamu tidak memberinya minum. Padahal seandainya kamu memberinya minum nescaya kamu mendapati pahala di sisiku

(riwayat muslim)

ya allah..ya rahman...ya ghaffar...ya latif

No comments:

Post a Comment