Thursday, February 23, 2012

maksud maksiatdari segi bahasa, dikatakan dalam lisan al-arab bahawa " maksiat" ialah perkataan berlawan bagi "ketaatan". 
seorang hamba dikatakan berbuat maksiat kepada tuhannya andai tidak mematuhi perintahnya.. 
 dari segi istilah,kemaksiatan adalah meninggalkan segala perintah dan mengerjakan segala larangannya atau meninggalkan apa yang diwajibkan dan difardukan dalam kitabnya dan sunnah rasulnya serta mengerjakan apa yang dilarang ALLAH dan rasulullah S.A.W sama ada dari segi perbuatan atau perkataan, yang zahir atau batin. 
 Oleh sebab itu, jauhilah maksiat kerana maksiat dan ketaatan ibarat air dan minyak yang tidak akan bercampur dalam satu bekas.takkan terjadi maksiat dan ketaaan pada satu masa kerana saat manusia tenggelam dalam maksiatnya, imannya seakan-akan tercabut darinya buat seketika.

ya allah..ya rahman...ya ghaffar...ya latif

No comments:

Post a Comment